Analisi Peranan Sektor Pertanian Terhadap Pembangunan Ekonomi

Analisi Peranan Sektor Pertanian Terhadap Pembangunan Ekonomi


ISU-ISU DALAM PENULISAN KARANGAN
(BERDASARKAN TOPIK UJIAN LISAN BAHASA MELAYU SPM SEBELUM TAHUN 2002)


Isu-isu yang dipaparkan di bawah merupakan topik Ujian Lisan Bahasa Melayu SPM sebelum tahun 2002. Bukan sahaja, topik-topik ini masih relevan untuk dirangkumkan bersama dengan topik-topik yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu Tingkatan four & 5 kini malahan, pelajar boleh menghubungkaitkan topik-topik ini dengan dimensi individu, keluarga, masyarakat, negara dan antarabangsa dalam penulisan karangan.Topik-topik ini juga dilihat boleh diguna pakai dalam membina item untuk soalan Merumuskan Karangan dan Pemahaman 2a dalam Kertas 2.1 PERINDUSTRIAN


-Jenis-jenis


-Kebaikan & keburukan penggunaan teknologi moden


-Prestasi negara dalam perindustrianii INDUSTRI DESA


-Jenis-jenis


-Usaha-usaha dan tujuan memajukan industri desa


-Sambutan terhadap hasil keluaran industri desa Halangan-halangan3 PEMBALAKAN


-Kesan Pembalakan


-Usaha -usaha mengekalkan kawasan hutan


-Isu pembalakan haram4 TEMPAT REKREASI


-Fungsi dan peranan taman rekreasi


-Sambutan masyarakat terhadap taman rekreasi


-Penyediaan kemudahan di taman rekreasi5 PENSWASTAAN


-Faedah – faedah penswastaan


-Perkembangan penswastaan di Malaysia


-Penglibatan pihak swasta dalam bidang tertentusix INDUSTRI PERIKANAN


– Masalah yang dihadapi oleh nelayan


-Penggunaan teknologi moden dalam industri perikanan


-Perkembangan dan sumbangan industri perikanan
7 AGENSI KERAJAAN


– Jenis-jenis agensi kerajaan


-Peranan dan fungsi agensi kerajaan


-Keberkesanan agensi kerajaan8 KEMPEN


-Tujuan diadakan kempen


-Sambutan masyarakat terhadap kempen


-Keberkesanan kempennine INDUSTRI PELANCONGAN


-Usaha dan cara memajukan industri pelancongan


-Kesan industri pelancongan kepada negara


-Perkembangan industri pelanconganx PERUMAHAN


-Masalah perumahan pada hari ini


-Isu yang berkaitan dengan pemaju perumahan


-Usaha mengatasi masalah perumahanxi LEBUH RAYA


-Perkembangan lebuh raya hari ini


-Fungsi lebuh raya


-Isu yang berkaitan dengan lebuh raya12 PENGIKLANAN


-Isu pengiklanan


-Pengaruh iklan


-Kesesuaian iklan


thirteen SUKAN

-Perkembangan sukan di Malaysia


-Faedah-faedah bersukan


-Usaha-usaha meningkatkan mutu sukan


-Sains Sukan


-Masalah dalam bidang sukan14 KEPENDUDUKAN


-Isu rakyat termiskin


-Migrasi dan perpindahan penduduk


-Isu kepadatan penduduk


-Kualiti hidup15 BADAN KEBAJIKAN DAN SUKARELA


-Penglibatan masyarakat dalam badan kebajikan


-Sumbangan dan peranan badan kebajikan sukarela


-Masalah-masalah yang dihadapisixteen PENCEMARAN ALAM


-Punca-punca pencemaran alam


-Usaha-usaha mengatasi


-Kesan daripada pencemaran alam17 GOTONG-ROYONG


-Kebaikan amalan gotong royong


-Amalan gotong royong pada hari ini


-Cara-cara menggalakkan gotong royong


18 SAMBUTAN HARI PERAYAAN DAN KEBESARAN

-Cara-cara menyambut hari perayaan dan kebesaran


-Kesan-kesan mengadakan sambutan hari perayaan


-Suasana sambutan hari perayaan19 ADAT RESAM DAN ISTIADAT


-Adat resam pelbagai kaum


-Fungsi dan peranan adat resam


-Amalan adat resam pada hari ini20 PENGANGGURAN


-Punca-punca pengangguran


-Usaha-usaha mengatasi pengangguran


-Kesan daripada pengangguran21 TENAGA KERJA ASING


-Faktor-faktor kedatangan tenaga kerja asing


-Usaha-usaha pengawalan tenaga kerja asing


-Kebaikan dan keburukan tenaga kerja asing22 KESEDARAN SIVIK


-Usaha memupuk kesedaran sivik


-Kebaikan mempunyai kesedaran sivik


-Sikap masyarakat pada hari ini23 PERPADUAN KAUM


-Kepentingan dan faedah perpaduan kaum


-Usaha-usaha memupuk perpaduan kaum


-Perpaduan kaum pada hari ini24 KEPENGGUNAAN


-Kepentingan pendidikan kepenggunaan


-Peranan dan fungsi persatuan pengguna


-Masalah yang dihadapi oleh pengguna25 HOBI DAN KEGIATAN MASA LAPANG


-Jenis-jenis hobi


-Fungsi dan tujuan bergiat dalam sesuatu hobi


-Usaha-usaha menggalakkan masyarakat mempunyai hobi


26 WARGA TUA

-Sikap masyarakat terhadap warga tua


-Usaha-usaha membantu warga tua


-Kebaikan membantu warga tua27 KANAK-KANAK


Isu kanak-kanak terbiar


-Penggunaan tenaga kerja dalam kalangan kanak-kanak


-Tanggungjawab masyarakat terhadap kanak-kanak28 KESIHATAN


-Kepentingan kesihatan


-Cara-cara menjaga kesihatan


-Tahap kesihatan rakyat


-Gaya Hidup Sihat29 MAJIKAN DAN PEKERJA


-Tanggungjawab majikan terhadap pekerja


-Kualiti kerja dan produktiviti


-Etika kerjaxxx TELEVISYEN / VIDEO / FILEM


-Pengaruh terhadap masyarakat


-Kesesuaian rancangan terhadap masyarakat


-Fungsi dan peranannya


-Cetak Rompak31 PASAR RAYA / PASAR TANI / PASAR MALAM


-Perkembangan di Malaysia


-Kebaikan dan keburukannya


-Sebab-sebab tempat tersebut menjadi tumpuan32 AMALAN MEMBACA


-Sikap membaca di kalangan masyarakat


-Usaha memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat


-Faedah membaca33 PERUBATAN MODEN


-Perkembangan perubatan moden


-Kesan penggunaan ubat-ubat moden


-Kemudahan perubatan di Malaysia34 PERUBATAN TRADISIONAL


-Peranan dan pengaruh bomoh


-Perbandingan p.moden dengan p.tradisional


-Keberkesanan penggunaan perubatan tradisional35 SAINS DAN TEKNOLOGI


-Kemajuan dan perkembangan


-Ciptaan-ciptaan baru


-Kesan sains dan teknologi36 PENDIDIKAN


-Perkembangan pendidikan di Malaysia


-Masalah pendidikan di Malaysia


-Kepentingan pendidikan37 AKTIVITI KOKURIKULUM


-Jenis-jenis aktiviti kokurikulum


-Kebaikan dan faedah menyertai kokurikulum aktiviti kokurikulum pelajar


-Halangan pelaksanaan


38 KEBUDAYAAN

-Kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia


-Konsep kebudayaan kebangsaan


-Pengaruh luar dalam kebudayaan


39 NILAI-NILAI MURNI

-Usaha memupuk nilai murni


-Kepentingan mempunyai nilai-nilai murni


-Nilai murni di kalangan masyarakat hari ini40 KHAZANAH BUMI / HUTAN


-Jenis-jenisnya


-Usaha-usaha mengekalkan khazanah tersebut


-Sumbangan kepada negara41 PERLADANGAN


-Isu tenaga kerja di bidang peladangan


-Perkembangan dan sumbangannya kepada negara


-Usaha-usaha memajukan sektor perladangan42 PERUNDANGAN


-Peranan dan fungsi undang-undang


-Keberkesanan undang-undang


-Jenayah di negara kita43 PERTANIAN TRADISIONAL


-Kebaikan dan keburukan pertanian tradisional


-Sebab-sebab pertanian tradisional masih diamalkan


-Kesesuaian pertanian tradisional pada zaman moden44 PERTANIAN MODEN


-Kebaikan dan Keburukan pertanian moden


-Penggunaan teknologi moden dalam pertanian


I-su pasaran dan harga hasil pertanian


45 TANAH

-Masalah tanah terbiar


-Penerokaan tanah secara haram


-Kesan pembangunan yang pesat46 SEMANGAT KEBANGSAAN/ PATRIOTIK


-Usaha-usaha memupuk semangat kebangsaan


-Kepentingan semangat kebangsaan kepada negara


-Penghayatan semangat kebangsaan di kalangan masyarakat47 HAL-EHWAL SEMASA


-Perkembangan politik tanah air


-Masalah-masalah sosial di negara


-Kemajuan negara dalam bidang ekonomi48 PERMAINAN TRADISIONAL


-Jenis-jenisnya


-Fungsi dan peranannya pada masyarakat


-Usaha bagi menghidupkan dan mengekalkannya49 KEKELUARGAAN


-Hubungan kekeluargaan sekarang


-Cara-cara mengekalkan hubungan kekeluargaan


-Kepentingan kekeluargaan di kalangan masyarakat


-Kempen Utamakan Keluarga


fifty PROJEK PERUMAHAN

-Tujuan diadakan projek perumahan


-Kebaikan dan keburukan projek perumahan


-Jenis-jenis projek perumahan51 KOPERASI DAN PERSATUAN


-Jenis-jenis dan peranan


-Fungsi dan tanggungjawab koperasi @ persatuan


-Sambutan terhadap koperasi @ persatuan


-Program Usahawan Muda


52 PENYAKIT BERBAHAYA

Jenis-jenisnya


Cara-cara mencegahnya


Punca-punca penyakit berjangkit


53 MUZIK

-Dunia muzik hari ini


-Kerjaya dalam bidang muzik


-Kebaikan dan keburukan muzik


54 SEJARAH

-Tempat-tempat bersejarah


-Pemulihan tempat-tempat bersejarah


-Permasalahan dalam mengekalkan tempat -tempat bersejarah55 PERNIAGAAN /PERDAGANGAN


-Jualan murah


-Barang-barang tempatan dan barang import


-Kebaikan berniaga


-Karnival Jualan Mega


56 AMALAN PEMAKANAN

-Jenis-jenis makanan dalam kalangan masyarakat di Malaysia


-Makanan seimbang


-Kebersihan tempat menjual makanan


57 JIMAT CERMAT

-Tujuan berjimat cermat


-Cara-cara menggalakkan berjimat cermat


-Faedah-faedah mengamalkan berjimat cermat


58 PENTERNAKAN IKAN AIR TAWAR

-Perkembangan di Malaysia


-Cara-cara menggalakkan masyarakat makan ikan


-Masalah yang dihadapi oleh penternak ikan


-Projek akuakultur59 DISIPLIN PELAJAR


-Tahap disiplin pelajar hari ini


-Punca-punca yang menimbulkan masalah disiplin


-Usaha-usaha mengatasi masalah disiplinlx MEDIA CETAK


-Jenis-jenis media cetak


-Pengaruh media cetak


-Peranan dan fungsi media cetak


-Masa depan media cetak61 ALAT PERHUBUNGAN DAN PENGANGKUTAN


-Jenis-jenis alat pengangkutan dahulu dan sekarang


-Isu berkaitan dengan kenderaan awam


-Peranan dan fungsi pengangkutan62 SEMANGAT KEJIRANAN


-Pentingnya semangat kejiranan


-Usaha meningkatkan semangat kejiranan


-Permasalahan kejiranan hari ini63 PROJEK PENGINDAHAN KAWASAN /KECERIAAN


-Tujuan dan fungsi mengindahkan kawasan


-Cara-cara mengekalkan keindahan


-Permasalahan dengan pengindahan kawasan


-Peranan sekolah dan pelbagai pihak


64 KESELAMATAN NEGARA

-Peranan pasukan keselamatan


-Keadaan keselamatan negara pada hari ini


-Kerahan tenaga rakyat


-Program Latihan Khidmat Negara65 ALAM SEKITAR


-Keadaan alam sekitar hari ini


-Usaha-usaha mengekalkan alam sekitar


-Tujuan mengekalkan keindahan alam sekitar


-Kesan kemusnahan alam sekitar


66 PELABELAN


-Kepentingan dan fungsi penggunaan label


-Keberkesanan penggunaan characterization


-Isu permasalahan penggunaan characterization


67 BENCANA ALAM

-Jenis-jenis bencana alam


-Punca-punca bencana alam


-Usaha menghadapi bencana alam


68 SENI MEMPERTAHANKAN DIRI

-Jenis-jenis seni mempertahankan diri


-Perkembangan seni mempertahankan diri


-Kebaikan dan keburukan seni mempertahankan diri


69 KEMUDAHAN AWAM

-Jenis-jenis kemudahan awam di Malaysia


-Sikap dan tanggungjawab masyarakat


-Permasalahan kemudahan awamlxx BUAH-BUAHAN TEMPATAN


-Kebaikan dan kelebihannya


-Sambutan masyarakat terhadapnya


-Usaha memajukan industri buah-buahan tempatan


-Prospek pemasaran


-Halangan71 SEKOLAH


-Sekolah Idaman


-Kempen 3K


-Hari Kantin


-Anugerah Cemerlang


-Ponteng sekolah


-Program Peningkatan Akademik


-Motivasi


-Sekolah Bestari72 INTERNET & KOMPUTER/ MULTIMEDIA


-Kebaikan dan kelebihannya


-Sambutan masyarakat terhadapnya


-Kesan penggunaan internet


-Dasar Langit Terbuka


-Kafe Siber


73 KEPIMPINAN

-Peranan Pemimpin


-Ciri-ciri Pemimpin


-Kepentingan pemimpin


74 VANDALISME @ RAGUT

-Sebab-sebab Berlaku


-Langkah Mengatasi


-Peranan Semua Pihak


-Kesan


75 KEMALANGAN JALAN RAYA

-Sebab-sebab Berlaku


-Langkah Mengatasi


-Peranan Semua Pihak


-Kesan76 SLOGAN-SLOGAN KERAJAAN


-Definisi Slogan


-Sambutan masyarakat terhadapnya


-Usaha Memastikan Matlamat Tercapai

Baca :   Bagaimana Pendapat Sumitro Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Sosial

soure:http://www.bmspm.net/


Related Posts with Thumbnails

Analisi Peranan Sektor Pertanian Terhadap Pembangunan Ekonomi

Source: https://muodah.blogspot.com/2010/04/isu-isu-dalam-penulisan-karangan.html

Check Also

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat

Contoh Makalah Tentang Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Papua Irian Jaya[a] Mamta[1]—Saireri Provinsi otonom …